SEVEN SENSES    PUBLICATIES

 

wie ik ben |  werk & aanpak |  zo werkt het voor u

Santiago Lange & Cecillia Carranza | www.magicmarine.com

Scherp aan de wind zeilen door de juiste balans tussen hard & zacht

 

Perspectieven en voorkeuren van mensen verschillen. Dit blijkt ook uit de antwoorden op de vraag hoe een corporatie het beste kan bijdragen aan de maatschappelijke opgave. Bestuurders van corporaties delen een grote sociale betrokkenheid, maar hebben bij de invulling daarvan meestal een duidelijke voorkeur voor de harde of de zachte kant.

  • Zo richt de ene bestuurder zich het liefst op tastbare zaken zoals de nieuwbouwopgave, de financiële slagkracht, grondposities of verduurzaming. Ook intern ligt de nadruk vooral op de harde kant zoals verzakelijking en ‘agile’ processen.
  • De andere bestuurder richt zich eerder op minder direct grijpbare, zachtere aspecten zoals het bevorderen van sociale cohesie en emancipatie. Mensen maken het verschil. Intern is er veel aandacht voor zingeving, leiderschap en het inzetten en ontwikkelen van talenten.

 

De voorkeuren tussen hard en tastbaar of zacht en minder direct zichtbaar kunnen, op gespannen voet staan met elkaar. Wat de één soft vindt, is voor de ander datgene waarom het gaat. Beide perspectieven zijn waardevol, maar onvolledig zonder de ander.

Wendbaarheid en de vitaliteit van coalities kennen zowel een harde bedrijfsmatige kant als een zachtere mens- en cultuurkant. Juist de combinatie van hard en zacht hebben corporaties nodig om te slagen in een turbulente omgeving.

 

 

Wendbaarheid is de vaardigheid van een organisatie om zich te vernieuwen, aan te passen, snel te veranderen en te slagen in een turbulente omgeving.

Vitale coalities zijn partnerschappen tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers, die erin slagen om energie los te maken en doorbraken te realiseren.

 

Download het artikel

Praktische handvatten om bedrijfsmatigheid (hard) en de mens- en cultuurkant (zacht) te verbinden of boek een vrijblijvend gesprek.

 

Wendbare                           Vitale

organisaties                       coalities

 

 

 

Boek een vrijblijvend gesprek

Kleia strategisch advies

Alexander Numankade 12, 3572 KZ Utrecht

Telefoon: 06 273 49 589

 

Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact op >>