SEVEN SENSES    PUBLICATIES

 

wie ik ben |  werk & aanpak |  zo werkt het voor u

7 Senses: inzicht, interventies en impact voor leiders en professionals

 

Wat is voor u essentieel? Concrete resultaten of eerder alles wat niet zichtbaar is, maar er wel toe doet? Mensen hebben meestal duidelijke voorkeuren. Wij geloven dat daadwerkelijke impact om een verbinding vraagt tussen wat wij bovenstroom en onderstroom noemen. De 7 Senses leggen deze verbinding. Wij vergroten het zelfbewustzijn, verhogen de energie, verdiepen het commitment en verbreden de samenwerking.

 

7 Senses “Je begrijpt het pas als je het ziet”

De weg naar duurzame verbeteringen start met de bewustwording dat beide “werelden” bestaan zonder dat de één beter is dat de ander. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze adviespraktijk hebben we een praktische methode ontwikkeld om de hierboven beschreven twee werelden te verbinden. Wij formuleren daarbij zeven verschillende aspecten waarin de wereld van tastbaar en zichtbaar binnen de organisatie verbonden is met dat wat we niet zien maar er wel is. Deze 7 “senses” verbinden resultaten en structuren aan betekenisgeving en talentontwikkeling. Het Engelse woord “sense” kan zowel duiden op een zintuigelijke waarneming als staan voor begrip en betekenisgeving. En juist die combinatie van waarneming en begrip staat in onze methode centraal. Deze “senses” vertegenwoordigen de ontmoetingspunten tussen de bovenstroom en de onderstroom. Juist het combineren van de twee perspectieven, bovenstroom en onderstroom, verstand en gevoel, leidt tot het creëren van werkelijk toegevoegde waarde en een meer duurzame impact.

 

Wij onderscheiden “7 senses” waarmee bovenstroom en onderstroom verbonden zijn. Soms worden handelingen extern getriggerd, en dan weer starten ze eerder intrinsiek. Onze methode biedt een praktisch en ook heel flexibel instrument om hierin inzicht te krijgen, zodat interventies meer blijvende impact hebben. Niet iedereen zal alle zeven verbindingspunten in gelijke mate herkennen of ze even belangrijk vinden. Maar alle 7 senses verbinden bovenstroom met onderstroom. Ze zijn van toepassing op alle lagen van de organisatie, van het zelfstandige individu tot het samenwerkende collectief.

 

  1.  Sense of Me

Zelfkennis is het begin van alles omdat het eigen gedrag de belangrijkste schakel is tussen plannen en resultaten. De Sense of Me gaat over de wijze waarop professionele doelen verbonden zijn met persoonlijke motivatie en talenten.

 

2. Sense of Urgency

Urgentie ontstaat wanneer mensen (toekomstige) bedreigingen of zwakheden constateren. De verandering is dan gebaseerd op een externe noodzaak.

 

3. Sense of Excitement

Positieve energie is een bron van kracht. Echte opwinding ontstaat wanneer mensen vooruitgang en kansen zien. De verandering is dan gebaseerd op een innerlijke motivatie, de wil om te veranderen.

 

4. Sense of Purpose

Doelgerichtheid ontstaat wanneer mensen begrijpen waarom een richting is gekozen. Pas als ze weten waarom een richting gekozen is dan kunnen zij zich daaraan committeren.

 

5. Sense of Belonging

Saamhorigheid gaat over de verhouding tot de groep. Hoor ik erbij of niet? Voel ik me trots en betrokken? Wat is mijn aandeel en bijdrage aan de eerdergenoemde missie van ons bedrijf?

 

6. Sense of Interdependency

Wederzijdse afhankelijkheid vraagt om een duidelijke samenhang en een integrale kijk op strategie, processen, aansturing en houding en gedrag. Het is dan nodig boven het eigen team en afdeling uit kunnen stijgen en organisatie-breed te denken.

 

7. Sense of Empathy

Inlevingsvermogen vraagt om begrip voor verschillen en de kracht van complementariteit. Ieder mens ontwikkelt een eigen perspectief op de wereld om zich heen. Gedeeltelijk is dit gebaseerd op wat ons echt drijft in de onderstroom, maar ook ervaringen in de bovenstroom vormen ons.

 

Wie zijn wij?

Annemieke Kleijssen

Als strategisch adviseur hou ik me bezig met grote, complexe vragen. Zakelijkheid en zingeving. Het is elke keer weer de kunst om die uitersten samen te brengen en om te smeden tot blijvende successen. Bij het vinden van oplossingen komt, naast een goede organisatie, met name ook veel mensenwerk kijken. Ik ben directeur Kleia, Lid van de Orde van organisatieadviseurs, strategisch partner van de Baak en geaccrediteerd voor het toepassen van Management Drives en MBTI.

Verbinder ~ integrale blik ~ resultaatgericht ~ positief ~ saxofoonspeler

 

Raymond Eilander

Als persoonlijk adviseur, coach-trainer en spreker daag ik organisaties en teams uit om de bovenstroom, (dat wat zichtbaar is) en de onderstroom (dat wat niet zichtbaar is) te verbinden, zodat interventies om te verbeteren en te veranderen meer impact hebben in de praktijk. Ik ben Directeur Pactgroep, lid van de Orde voor Organisatieadviseurs en Associé van de Baak en geaccrediteerd voor de toepassing van Lifo en O.C.I.

Enthousiasmerend ~ pragmatisch ~ confronterend ~ relativerend ~ rugbycoach.

 

 

 Bezoek onze website >>

Kleia strategisch advies

Alexander Numankade 12, 3572 KZ Utrecht

Telefoon: 06 273 49 589

 

Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact op >>