SEVEN SENSES    PUBLICATIES

 

wie ik ben |  werk & aanpak |  zo werkt het voor u

 

Werkaanpak: 'een lonkend perspectief, heldere werkafspraken en iedereen haakt aan’.

Werk & aanpak

 

Leidinggevenden zijn vaak gericht op doelmatigheid, procesoptimalisatie en efficiency. In een organisatie moet je immers weten wat je wilt bereiken en sturen op de parameters die daar een duidelijke bijdrage aan leveren. Maar hoe belangrijk een duidelijke visie, heldere processen, rollen en verantwoordelijkheden ook zijn, tegelijkertijd zien we dat organisaties waar ‘het bruist’ succesvoller zijn.

Het loont als mensen werken met een twinkel in hun ogen, als ze graag een extra stap zetten om samen een doel te bereiken en klanten het gevoel geven welkom te zijn. Elke ontwikkeling - persoonlijk, in teams of in de hele organisatie - vraagt om een aanpak op meerdere niveaus.

 

Om de juiste balans te vinden tussen een strakke organisatie en een inspirerende werkomgeving, heb ik in de loop der jaren een aanpak ontwikkeld waarin ik strategie, structuur en cultuur in samenhang bekijk.

 

Conceptueel kader

Ter ondersteuning heb ik een waaier aan instrumenten ontwikkeld en ingezet. Van visie-vierluik en merkidentiteit tot A3 teamplannen en speeddaten op cultuurwaarden. Ik ben geaccrediteerd om Management Drives en MBTI in te zetten. In samenspraak bekijken we of en hoe een instrument zou kunnen bijdragen. Zo komen we samen tot de beste resultaten.

 

 

 

 

Adviseren in de praktijk (Case 1)

 

Nederland strategie Oxfam Novib (2019-2020)

Achtergrond | Oxfam Novib kiest bewust voor een strategische heroriëntatie. Oxfam Novib is een gevestigde organisatie met een grote naamsbekendheid, en maakt zich al 65 jaar sterk voor een eerlijke wereld zonder armoede. Meer dan ooit gelooft Oxfam Novib in de urgente noodzaak tot verandering. We zien een wereld met grote wederzijdse afhankelijkheden, een wereld die bevooroordeeld. We zien gevestigde belangen, met macht en geld, die niet willen of niet weten hoe te veranderen. We zien dat structurele verandering een verandering vraagt van het systeem, en dat in Nederland de overheid, bedrijven en het Nederlands publiek aan deze verandering kunnen bijdragen.

 

Van april 2019 tot november 2020 heb ik Oxfam Novib ondersteund in de formulering van de nieuwe Nederland strategie en de daaraan gekoppelde visie op beïnvloeding.

 

De Nederland strategie

De Nederland strategie heeft als thema: hoe we samen sterker worden (2020-2024). In de Nederland Strategie, beschrijven we hoe Oxfam Novib in Nederland, samen met een sterke achterban en een goede financiële basis, bij gaat dragen aan verandering. De Nederland Strategie bundelt de krachten van publiek, bedrijven en overheid in Nederland om de groeiende problemen van sociale onrechtvaardigheid aan te pakken. De strategie benoemt de verschillende doelstellingen op het gebied van fondsenwerving, engagement en beïnvloeding, en beschrijft hoe we deze in samenhang kunnen bereiken.

 

Visie op beïnvloeding

Oxfam Novib heeft de noodzaak vastgesteld om in Nederland relevanter te worden voor haar achterban, en te streven naar meer impact, juist in Nederland, om beleid en gedrag te veranderen. In een interviewronde met een 15-tal interne en externe deskundigen hebben wij vastgesteld wat beïnvloeden betekent bij Oxfam Novib, wat typisch Nederlands is en welke trends wij zien om zo een duidelijke visie te creëren hoe we beïnvloeding in de Nederlandse context te kunnen versterken.

 

 

Adviseren in de praktijk (Case 2)

 

Mensen maken Vestia (2016-2018)

Na een zware periode wil Vestia het vertrouwen herstellen en investeren in mensen. Daarbij moet financieel herstel gelijk opgaan met het uitvoeren van een uitdagende volkshuisvestelijke taak. Het nieuwe thema is: ‘Mensen maken Vestia’. Maar hoe zorg je dat structuur en cultuur de gekozen strategie ondersteunen?

 

De vorm van een programma kan helpen om - naast de financiële en inhoudelijke onderwerpen die veel aandacht vragen - het menselijk kapitaal niet uit het oog te verliezen. Het voorstel is een samenhangend programma op te zetten: geen ‘ochtendje cultuur’, maar een bewuste keuze voor interventies waarin deze samenhang aan bod komt: de nadruk op het formuleren van kernwaarden, leiderschap, inzicht in drijfveren, aandacht voor boven- en onderstroom. Met het ondernemingsplan als kader en een uitwerking in teamplannen en in klantprocessen.

 

Vestia kiest bewust voor een meerjarig programma. De route naar de top verloopt via basiskampen, waarbij elk jaar met elkaar bepaald wordt waar de focus moet liggen. Uiteindelijk is Mensen maken Vestia meer dan een programma; het is de visie van Vestia dat mensen het verschil maken! Er wordt een traject opgezet waarin in het startjaar 2016 de aandacht ligt op ‘voordoen’. In 2017 verschuift dit naar ‘meedoen’, waarbij de externe begeleiding nog wel het voortouw neemt. In 2018 blijft het meedoen, maar ligt het initiatief intern. In 2019 gaat de lijn het ‘zelf doen’.

 

Evaluatie van de bijeenkomsten met alle operationeel leidinggevenden (de Kompanen)

‘Met stip op 1: het instrument van MMV. Is een gouden zet! Eindelijk los van het dagelijks werk kunnen Vestia brede onderwerpen uitgebreid worden toegelicht, maar ook geeft het directie overstijgend inzicht in het werk van collega’s en biedt de mogelijkheid tot discussie met weer eens anderen dan gebruikelijk.’

 

Annemieke heeft samen met bureau RONT een 3-jarig ontwikkelprogramma bij ons (Vestia) begeleid. Het programma was zowel gericht op het vertalen naar de organisatiedoelstellingen naar de medewerker en het verbeteren van de processen (bovenstroom) als op de eigen drijfveren en persoonlijk leiderschap en de onderlinge verbinding (onderstroom). De filosofie van ons programma was dat beide aspecten evenwichtig aandacht moeten krijgen om de gewenste groei van de organisatie mogelijk te maken. Het was een zeer intensief programma waaraan we samen met veel plezier hebben gewerkt en waarin Vestia veel heeft geprofiteerd van de kennis en creativiteit van Annemieke. Onder haar begeleiding hebben we een keuze gemaakt voor onze kernwaarden, onze “Visie op de mens in de organisatie” en een leiderschapsprofiel. Annemieke heeft voor ons tientallen teamsessies begeleid. En ook een groot aantal samenwerkingssessie van medewerkers ‘die elkaar moeiteloos moeten kunnen vinden’ en gedurende twee jaar een leiderschapsprogramma voor ons teamleiders. Met haar enthousiasme heeft ze velen geïnspireerd om een stap vooruit te maken, waaronder zeker ook ondergetekende!

 

Willy de Mooij

lid van de raad van bestuur

 

Adviseren in de praktijk (Case 3)

 

Kwartiermaker voor de Utrechtse Muziekschool, DUMS (jan-okt 2019)

Achtergrond | Vanwege het faillissement van het Utrechts Centrum voor de Kunsten probeerden 50 gepassioneerde muziekdocenten samen een nieuw initiatief te starten, maar de poging verzandde in discussies. Ze bleken de noodzakelijke bedrijfskundige inzichten te missen. In januari 2019 ben ik gevraagd of ik kwartiermaker wilde worden voor dit nieuw te starten initiatief. Muziek is mijn grote passie. Ik speel zelf in een saxofoonorkest en al mijn gezinsleden maken muziek. Utrecht zonder een muziekschool is voor mij ondenkbaar.

Van januari tot oktober heb ik samen met een mede-kwartiermaker, de Utrechtse Muziekschool opgestart en vormgegeven.

 

Een visie die verbindt en het belang van DUMS aangeeft

We zijn gestart met het formuleren van een inspirerende en gedragen visie. In de visie van DUMS op muziekonderwijs zijn instrumentale vaardigheden, gehoorvorming, samenspel en improvisatie geïntegreerd. Bij DUMS léren we samen, spélen we samen en presentéren we ons samen. Hiermee hebben we een duidelijk onderscheidend vermogen gecreëerd.

 

De vier componenten van DUMS

Een muziekschool bestaat uit vier essentiële componenten. Aan alle vier hebben we gelijktijdig gebouwd.

1. Docenten: DUMS bestaat uit conservatorium-geschoolde docenten die zich vanuit cultureel ondernemerschap bewust hebben verenigd in een coöperatie.

2. Cursisten: Het behoud van de cursisten was van levensbelang. Vanaf september 2019 geeft DUMS - als nieuw initiatief - les aan bijna 3000 cursisten: van dreumes tot senior, van amateur tot professional

3. Locaties: Zoals in de visie staat, wil DUMS Utrechters verbinden om samen muziek te maken. Daarom is gekozen voor twee locaties in het hart van Utrecht en Leidsche Rijn. Zo is DUMS goed bereikbaar voor alle cursisten.

4. Instrumentarium: Zonder een divers en kwalitatief instrumentarium kon DUMS niet van start gaan. Als kwartiermaker heb ik een donatiecoalitie in het leven geroepen van vier Utrechtse fondsen en in nauwe samenwerking met de gemeente de instrumenten voor DUMS gekocht.

 

 

Kleia strategisch advies

Alexander Numankade 12, 3572 KZ Utrecht

Telefoon: 06 273 49 589

 

Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact op >>