Annemieke Kleijssen |

‘Stap 1 is de wil om gezamelijk te groeien en open te staan voor vernieuwing.’

‘Stap 1 is de wil om gezamelijk te groeien en open te staan voor vernieuwing.’

Adviseren in de praktijk

In adviseren-van-buitenaf geloof ik niet. Daarom verbind ik me liefst voor langere tijd aan een organisatie. Ik denk daarbij – vanaf het begin – bewust na over een solide overdracht. Mijn principe: voordoen, meedoen, zelf doen.
Stap één is dat je de wil hebt om gezamenlijk te groeien en open te staan voor vernieuwing. In nauw overleg bepalen we samen de vervolgstappen. En met wij bedoel ik: Kleia én de opdrachtgever. Alle betrokkenen maken deel uit van het proces. Eigenaarschap is een randvoorwaarde. Voor de invulling van sessies werk ik vaak nauw samen met een team van de deelnemers. Indien opportuun zoek ik de samenwerking met collega adviseurs van bijvoorbeeld De Baak, RONT Management Consultants, de Hostmanship Group en de PACT-groep.

Adviseren in de praktijk (Case 1)

Directeur Financiën en bedrijfsvoering a.i. bij Wooncompas (2020-2023)

In de 4 jaar dat ik bij Wooncompas actief ben geweest, heb ik verschillende rollen vervuld.

Als organisatieadviseur begeleidde ik het directieteam en het managementteam, schreef het HR-beleidsplan (o.a. de kernwaarden opgesteld en de leiderschapsexpeditie gestart). Ook heb ik de programmalijn ‘Jij maakt het Verschil!’ bedacht en opgezet. Daarnaast heb ik een nieuwe besturingsmethodiek geïntroduceerd gekoppeld aan de resultaatgebieden van het ondernemingsplan. Vervolgens trad ik als kwartiermaker op voor de HRM en ICT-teams en heb ik de ICT-visie geschreven.

In 2023 ben ik gevraagd als ad interim directeur Financiën (financieel advies, administratie en business control) en Bedrijfsvoering (HRM, ICT en Organisatie support). In deze rol was ik integraal lid van het directieteam en heb ik mede sturing gegeven aan de brede opgave van de organisatie. Ik was eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van alle vakgebieden binnen mijn afdeling. Ik heb daarin richting gegeven aan visievorming, innovatie en bewust gestuurd op de verbinding met de andere organisatieonderdelen. Concrete voorbeelden zijn:

  • Opstellen van een integrale visie op besturing en beheersing
  • Koppeling procesgerichte denken en werken aan de snelle ontwikkelingen binnen I&A
  • Ontwerp en implementatie toekomstbestendige HRM-afdeling
  • Keuze en opstart nieuwe arbodienst
  • Beleid en reglement ongewenst gedrag
  • Manifest Zelforganisatie: de beweging naar meer zelforganisatie vormgegeven en concreet gemaakt. Hierin heb ik aandacht besteed aan de bovenstroom (heldere richting, duidelijke rollen en verantwoordlijkheden) en de onderstroom (eigenaarschap, durven loslaten en oppakken, inzicht in drijfveren en talenten)

Adviseren in de praktijk (Case 2)

Nederland strategie Oxfam Novib (2019-2020)

Achtergrond | Oxfam Novib kiest bewust voor een strategische heroriëntatie. Oxfam Novib is een gevestigde organisatie met een grote naamsbekendheid, en maakt zich al 65 jaar sterk voor een eerlijke wereld zonder armoede. Meer dan ooit gelooft Oxfam Novib in de urgente noodzaak tot verandering. We zien een wereld met grote wederzijdse afhankelijkheden, een wereld die bevooroordeeld. We zien gevestigde belangen, met macht en geld, die niet willen of niet weten hoe te veranderen. We zien dat structurele verandering een verandering vraagt van het systeem, en dat in Nederland de overheid, bedrijven en het Nederlands publiek aan deze verandering kunnen bijdragen.

Van april 2019 tot november 2020 heb ik Oxfam Novib ondersteund in de formulering van de nieuwe Nederland strategie en de daaraan gekoppelde visie op beïnvloeding.

De Nederland strategie
De Nederland strategie heeft als thema: hoe we samen sterker worden (2020-2024). In de Nederland Strategie, beschrijven we hoe Oxfam Novib in Nederland, samen met een sterke achterban en een goede financiële basis, bij gaat dragen aan verandering. De Nederland Strategie bundelt de krachten van publiek, bedrijven en overheid in Nederland om de groeiende problemen van sociale onrechtvaardigheid aan te pakken. De strategie benoemt de verschillende doelstellingen op het gebied van fondsenwerving, engagement en beïnvloeding, en beschrijft hoe we deze in samenhang kunnen bereiken.

Visie op beïnvloeding
Oxfam Novib heeft de noodzaak vastgesteld om in Nederland relevanter te worden voor haar achterban, en te streven naar meer impact, juist in Nederland, om beleid en gedrag te veranderen. In een interviewronde met een 15-tal interne en externe deskundigen hebben wij vastgesteld wat beïnvloeden betekent bij Oxfam Novib, wat typisch Nederlands is en welke trends wij zien om zo een duidelijke visie te creëren hoe we beïnvloeding in de Nederlandse context te kunnen versterken.

Referenties

Mensen maken Vestia (2016-2018)

Willy de Mooij
lid van de raad van bestuur
Vestia

Annemieke heeft samen met bureau RONT een 3-jarig ontwikkelprogramma bij ons (Vestia) begeleid. Het programma was zowel gericht op het vertalen naar de organisatiedoelstellingen naar de medewerker en het verbeteren van de processen (bovenstroom) als op de eigen drijfveren en persoonlijk leiderschap en de onderlinge verbinding (onderstroom). De filosofie van ons programma was dat beide aspecten evenwichtig aandacht moeten krijgen om de gewenste groei van de organisatie mogelijk te maken. Het was een zeer intensief programma waaraan we samen met veel plezier hebben gewerkt en waarin Vestia veel heeft geprofiteerd van de kennis en creativiteit van Annemieke. Onder haar begeleiding hebben we een keuze gemaakt voor onze kernwaarden, onze “Visie op de mens in de organisatie” en een leiderschapsprofiel. Annemieke heeft voor ons tientallen teamsessies begeleid. En ook een groot aantal samenwerkingssessie van medewerkers ‘die elkaar moeiteloos moeten kunnen vinden’ en gedurende twee jaar een leiderschapsprogramma voor ons teamleiders. Met haar enthousiasme heeft ze velen geïnspireerd om een stap vooruit te maken, waaronder zeker ook ondergetekende!

Referenties

Mensen maken Vestia (2016-2018)

Willy de Mooij
lid van de raad van bestuur
Vestia

Annemieke heeft samen met bureau RONT een 3-jarig ontwikkelprogramma bij ons (Vestia) begeleid. Het programma was zowel gericht op het vertalen naar de organisatiedoelstellingen naar de medewerker en het verbeteren van de processen (bovenstroom) als op de eigen drijfveren en persoonlijk leiderschap en de onderlinge verbinding (onderstroom). De filosofie van ons programma was dat beide aspecten evenwichtig aandacht moeten krijgen om de gewenste groei van de organisatie mogelijk te maken. Het was een zeer intensief programma waaraan we samen met veel plezier hebben gewerkt en waarin Vestia veel heeft geprofiteerd van de kennis en creativiteit van Annemieke. Onder haar begeleiding hebben we een keuze gemaakt voor onze kernwaarden, onze “Visie op de mens in de organisatie” en een leiderschapsprofiel. Annemieke heeft voor ons tientallen teamsessies begeleid. En ook een groot aantal samenwerkingssessie van medewerkers ‘die elkaar moeiteloos moeten kunnen vinden’ en gedurende twee jaar een leiderschapsprogramma voor ons teamleiders. Met haar enthousiasme heeft ze velen geïnspireerd om een stap vooruit te maken, waaronder zeker ook ondergetekende!

Cultuurveranderingstraject Trivire (2016-2018)

Tinka van Rood
bestuurder Trivire

“Annemieke heeft ons bedrijf (Trivire) begeleid in een cultuurveranderingstraject. Gezamenlijk hebben we in een participatief traject de cultuurwaarden voor Trivire benoemd en duiding gegeven zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan de positieve bedrijfscultuur en de resultaten van Trivire. Zij heeft daarbij in eerste instantie het management maar later ook de gehele organisatie ondersteund met theoretische kennis en praktische toepassingen. Daarbij heeft zij onder andere de tools van Management Drives op team- als individueel niveau geïntroduceerd. Dat deed zij (en wij met elkaar) zodanig dat hiermee een nieuwe ‘kleurentaal’ binnen Trivire is ontstaan. De gewenste cultuurveranderingseffecten zijn langzaam maar zeer gestaag binnen de organisatie zichtbaar geworden. Annemieke voert haar opdrachten op professionele en deskundige wijze uit; waarbij zij zakelijkheid en een persoonlijke aanpak combineert. Annemieke is een warm mens met humor die zich verbindt aan de organisatie en de mensen waarvoor ze werkt. Ik kan haar van harte aanbevelen.”

Cultuurveranderingstraject Trivire (2016-2018)

Tinka van Rood
bestuurder Trivire

“Annemieke heeft ons bedrijf (Trivire) begeleid in een cultuurveranderingstraject. Gezamenlijk hebben we in een participatief traject de cultuurwaarden voor Trivire benoemd en duiding gegeven zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan de positieve bedrijfscultuur en de resultaten van Trivire. Zij heeft daarbij in eerste instantie het management maar later ook de gehele organisatie ondersteund met theoretische kennis en praktische toepassingen. Daarbij heeft zij onder andere de tools van Management Drives op team- als individueel niveau geïntroduceerd. Dat deed zij (en wij met elkaar) zodanig dat hiermee een nieuwe ‘kleurentaal’ binnen Trivire is ontstaan. De gewenste cultuurveranderingseffecten zijn langzaam maar zeer gestaag binnen de organisatie zichtbaar geworden. Annemieke voert haar opdrachten op professionele en deskundige wijze uit; waarbij zij zakelijkheid en een persoonlijke aanpak combineert. Annemieke is een warm mens met humor die zich verbindt aan de organisatie en de mensen waarvoor ze werkt. Ik kan haar van harte aanbevelen.”