Annemieke Kleijssen |

Santiago Lange & Cecillia Carranza | www.magicmarine.com

Santiago Lange & Cecillia Carranza | www.magicmarine.com

Zo werkt het voor u

Scherp aan de wind zeilen door de juiste balans tussen hard & zacht

Van brandjes blussen naar structurele oplossingen en meer grip

Organisaties zijn vaak gericht op doelmatigheid, procesoptimalisatie en efficiency. In een organisatie moet je immers weten wat je wilt bereiken en sturen op de parameters die daar een duidelijke bijdrage aan leveren. Maar hoe belangrijk een duidelijke visie, heldere processen, rollen en verantwoordelijkheden ook zijn, tegelijkertijd zien we dat organisaties waar ‘het bruist’ succesvoller zijn. Het loont als mensen werken met een twinkel in hun ogen, als ze graag een extra stap zetten om samen een doel te bereiken en klanten het gevoel geven welkom te zijn.

Waarde creëren voor alle betrokkenen (binnen & buiten)

Mensen maken het verschil. Betrokken medewerkers, die aangesproken worden op hun talenten, tonen eigenaarschap in dienstverlening en zetten betere prestaties neer. Verandertrajecten hebben de neiging de aandacht naar binnen te trekken en hierbij de klant te vergeten. Ik zet juist de bedoeling van een organisatie centraal. Kernwaarden kunnen hierin fungeren als moreel kompas. Hierin vinden mensen samen de verbinding en zijn zij trots op de organisatie waarvoor ze werken.

Conceptueel kader

Perspectieven en voorkeuren van mensen verschillen. De voorkeuren kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Wat de één soft vindt, is voor de ander datgene waarom het gaat. Beide perspectieven zijn waardevol, maar onvolledig zonder de ander. Om de juiste balans te vinden tussen een strakke organisatie en een inspirerende werkomgeving, heb ik in de loop der jaren een aanpak ontwikkeld waarin ik strategie, structuur en cultuur in samenhang bekijk.

Ter ondersteuning van strategie- en verandertrajecten heb ik een waaier aan ‘harde’ en ‘zachte’ instrumenten ontwikkeld en ingezet. Van visie-vierluik en merkidentiteit tot A3 teamplannen en speeddaten op cultuurwaarden. Ik ben geaccrediteerd om Management Drives en MBTI in te zetten. In samenspraak bekijken we of en hoe een instrument zou kunnen bijdragen. Zo komen we samen tot de beste resultaten.