Annemieke Kleijssen |

Publicaties en interviews

Publicatie | Visie op Volkshuisvesting (2024)
Het versterken van de veerkracht van Nederland vraagt om een integrale aanpak waarin corporaties een cruciale rol spelen

“Wonen is een essentiële basisbehoefte die zowel individuen als de samenleving als geheel raakt. Het aanpakken van dit maatschappelijke vraagstuk vereist een integrale benadering om eerst samen te komen tot een gedeelde visie of droom hoe volkshuisvesting in Nederland eruit zou moeten zien. Dit is een complexe opgave die de betrokkenheid vereist van verschillende belanghebbenden met diverse perspectieven, zowel publiek als privaat. De woningcorporaties fungeren in deze hybride context als verbindende schakels.”

Interview

HR Pioniers Aflevering 1 (2024)
Een interview met Annemieke Kleijssen (directeur/bestuurder) door Job Mensink (Doorsight)

“In deze serie geven we het woord aan pioniers die hun innovatieve benaderingen en strategieën delen. Hiermee willen we nieuwe perspectieven bieden op het gebied van werkgeverschap. In de eerste aflevering spreken we met Annemieke Kleijssen, een gewaardeerd professional in het HR-domein.”

Publicaties

Strategische beleidsplannen Wooncompas (2020-2023)

  • HR-beleidsplan Wooncompas – Jij maakt het verschil!
  • ICT-beleidsplan Wooncompas – IT works!
  • Manifest Zelforganisatie
  • Visie op Besturing & Beheersing

 

Publicatie | Zingeving en zakelijkheid in de nieuwe economie (2020)
De symbiose tussen het Angelsaksisch en het Rijnlands model

“De hedendaagse maatschappelijke problemen kennen geen eenduidige antwoorden. Toch zijn keuzes nodig om een toekomstbestendige samenleving vorm te geven. Twee dominante, voornamelijk economisch georiënteerde, ideaalbeelden staan hierin tegenover elkaar. Een eerlijkere en duurzamere economie is slechts kansrijk als opponenten bereid zijn elkaars kracht en wijsheid te zien en in te zetten.”

Publicatie | Wendbaarheid in vitale coalities (2020)
Hoe kan de corporatiesector het verschil maken?

“De kansenongelijkheid in Nederland neemt toe. Eén miljoen mensen leeft in armoede. De nieuwe woningnood is schrijnend zichtbaar met een tekort van meer dan 330.00 woningen. Het hebben van een thuis vormt voor jong en oud de basis om een volwaardig leven op te bouwen. De vraag is actueler dan ooit wat corporaties kunnen betekenen in het midden van deze grote maatschappelijke vraagstukken. Woningbouwcorporaties combineren een publieke en bedrijfsmatige identiteit. Als hybride organisaties kunnen zij, binnen de wettelijke kaders, ondernemerschap tonen om maatschappelijke waarde te creëren. Juist de goede combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’ maakt corporaties intern wendbaar en stelt hen extern in staat vitale coalities te smeden. “

Publicatie | Leiders op geitenwollen sokken (2019)
Duurzaam resultaat en meer werkgeluk door een goed samenspel tussen boven- en onderstroom

“Making sense of leadership – Leidinggevenden zijn vaak gericht op de bovenstroom van doelmatigheid, procesoptimalisatie en efficiëntie. Zij worden hierop ook aangesproken en maken carrière door daadkracht. Geen wonder dat ze de onderstroom associëren met zweverige gevoelens waarop geen grip te krijgen is. Wij onderschrijven het belang van heldere processen, rollen en verantwoordelijkheden, en vooral ook van duidelijke doelen. Maar daarnaast zien wij dat organisaties succesvoller zijn als het “bruist” en leidinggevenden blij worden als mensen een twinkel in hun ogen hebben en graag een extra stap willen zet- ten om samen een doel te bereiken. Hoe kunnen we die twee stromen verbinden?”

Publicatie | Visie op regionalisering (2016)
Welke ruimte biedt de nieuwe wetgeving aan woningcorporaties om in te spelen op regionale en lokale opgaven? Een eerste verkenning in opdracht van Platform 31

Uit de verkenning komen twee knelpunten die direct gevolg zijn regionale verschillen en kenmerken en die nadere verdieping behoeven: 1. De splitsing Daeb/niet-Daeb kan vooral in krimpgebieden tot problemen leiden omdat er weinig tot geen andere partijen zijn die geïnteresseerd zijn de niet-Daeb activiteiten op te pakken. 2. De beschikbaarheid en betaalbaarheid in het middensegment is vooral in gebieden met een overspannen woningmarkt (groei) een probleem; de huurprijzen van particuliere huur zijn vaak te hoog en de koopsector te duur; Deze verkenning levert daarbij de volgende vragen en aandachtspunten op die relevant zijn bij een verdere verdieping: de mate van bestuurskracht lijkt een belangrijke factor. De leefwereld van de huurder staat centraal in het ecosysteem rond wonen, zorg en welzijn. Het is wenselijk om vanaf nu deze bredere definitie te hanteren.

Publicatie | Woonvisie Den Helder 2016-2020 – In Den Helder kan meer! (2016)
“Den Helder wil een aantrekkelijke stad zijn voor de huidige en toekomstige bewoners en verdere structurele krimp voorkomen. Het behoud en versterken van welvaart en welzijn betekent blijven investeren in voorzieningen, onderwijs en economie om de spiraal naar beneden te voorkomen. De woonvisie is daarin ondersteunend.”

Praktische handvatten om bedrijfsmatigheid (hard) en de mens- en cultuurkant (zacht) te verbinden of boek een vrijblijvend gesprek.

Download publicaties